Contact

Betoon vreemden dezelfde vriendelijkheid als die u uw trouwe vrienden schenkt.
‘Abdu’l-Bahá

 

Beste bezoeker,

De website Bahaigeschiedenis.nl is een non-profit privé initiatief ter gelegenheid van het 200-ste geboortejaar van Bahá’u’lláh. Zij is geen officiële woordvoerder, maar wil wel op een waardige wijze betrouwbare en brede informatie bieden over de geschiedenis en inhoud van het Bahá’í-geloof. Daarin is zij niet de enige, maar in het Nederlandse taalgebied wel een van de weinige. De Bahá’í Geschiedenis Poster uit 1993 diende als inspiratiebron en de brief van het Universele Huis van Gerechtigheid van 9 oktober 2015 als richtlijn.

Zelfstandig en onbevooroordeeld onderzoek naar de waarheid is een belangrijk bahá’í-uitgangspunt. En hoewel zij graag over hun geschiedenis en idealen spreken en niets liever willen dan zoveel mogelijk medestanders, vermijden bahá’ís bij voorkeur activiteiten of woorden die men als opdringerig, autoritair of belerend zou kunnen ervaren. Deze website is dan ook gericht op een publiek met een wetenschappelijke moraal - een praktische identiteit die gekenmerkt wordt door nieuwsgierigheid, onbevangenheid, onafhankelijkheid, doorzettingsvermogen, betrouwbaarheid en de bereidheid om argumenten te geven en te nemen.

Deze website en haar bijbehorende historische collectie is een werk-in-uitvoering. Als u wilt helpen met het in kaart brengen en bewaren van de Nederlandse bahá’í-geschiedenis, dan kunt u dat niet alleen doen door het doneren van uw bahá’í herinneringen, foto’s, publicaties of objecten, maar ook met het doorgeven van aanvullingen, verduidelijkingen en correcties. Aarzel niet om contact op te nemen. Stuur uw bericht naar bahaigeschiedenis@gmail.com.

De officiële websites van de internationale en nationale Bahá’í-gemeenschap zijn respectievelijk: bahai.org en bahai.nl.

Welkom!
Bahaigeschiedenis.nl - Jelle & Adib

Privacy

De website bahaigeschiedenis.nl verwerkt geen persoonsgegevens. Zo kunt u als bezoeker van deze website nergens inloggen, geen contactformulier invullen, geen commentaar achterlaten, zich niet abonneren op een nieuwsbrief of reclame, geen verbinding maken naar een social media account en geen producten of diensten kopen.

Bezoekers van deze website worden niet gevolgd, behalve om geaggregeerde statistische gegevens te produceren die geen individuele gebruikers identificeren. Waar cookies worden gebruikt om essentiele functionaliteit te bieden, worden deze niet gebruikt om de bezoeker van de website te volgen of om persoons-identificeerbare informatie op te slaan.

Houd er wel rekening mee dat deze website links of embedded content bevat naar websites met een mogelijk ander privacy en cookie beleid.

Laatst bijgewerkt 17 oktober 2023

Auteursrecht

Al het materiaal op deze website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, foto’s, afbeeldingen, illustraties, kaarten, audiofragmenten en videoclips (“inhoud”) is beschermd door auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten. De inhoud of enig onderdeel daarvan mag op geen enkele wijze worden verveelvoudigd of gebruikt zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bahaigeschiedenis.nl (Jelle & Adib). Voor onderstaande referenties (“bronnen”) kunt u contact opnemen met de oorspronkelijke auteurs of auteursrechthouders.

Bahaigeschiedenis.nl (Jelle & Adib) is niet verantwoordelijk voor enig verlies of aansprakelijk jegens welke persoon of organisatie dan ook voor enige directe, incidentele, gevolg-, of indirecte schade die kan voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de inhoud.

Laatst bijgewerkt 17 oktober 2023

Bronnen

De website maakte (tot nu toe) gebruik van de volgende bronnen:

 • Bahá’í Gebedenboek — Den Haag 2017
 • Bahá’u’lláh: Bloemlezing uit de Geschriften van Bahá’u’lláh — Den Haag 1979
 • Bahá’u’lláh: De Kitáb-i-Aqdas; Het Heiligste Boek — Den Haag 1997
 • Bahá’u’lláh: De Verborgen Woorden — Den Haag 1994
 • Bahá’u’lláh: Epistle to the Son of the Wolf — Wilmette 1988
 • Bahá’u’lláh: Tafelen van Bahá’u’lláh  — Den Haag 2009
 • Bahá’u’lláh: The Proclamation of Bahá’u’lláh — Haifa 1972.
 • ‘Abdu’l-Bahá: De Toespraken van 'Abdu'l-Bahá in Parijs — Den Haag 1984
 • ‘Abdu’l-Bahá: Foundations of World Unity — Wilmette [1945] 1971.
 • ‘Abdu’l-Bahá‘Abdu’l-Bahá in London; addresses & notes of conversations — London 1987 (1912)
 • ‘Abdu’l-Bahá: The Promulgation of Universal Peace — Wilmette 1982
 • ‘Abdu’l-Bahá: Selections from the Writings of ‘Abdu’l-Bahá — Wilmette 1996
 • Shoghi Effendi: God Schrijdt Voorbij — Den Haag 1983
 • Shoghi Effendi: Letter to the High Commissioner for Palestine — June 1933
 • Shoghi Effendi: The Advent of Divine Justice — Wilmette 1966
 • Shoghi Effendi: The Faith of Bahá’u’lláh; a statement prepared for United Nations Special Palestine Committee — Wilmette 1959 (1947)
 • Shoghi Effendi: The World Order of Bahá’u’lláh — Wilmette [1938] 1974

 

 • Afnan Library
 • Dr. Youness Afroukhteh: Memoirs of Nine Years in ‘Akká — Oxford 2003
 • Ir. Kamran Alá’í: foto maquette Ontmoetingscentrum 1973
 • Yael Allweil: ‘Plantation: Modern-Vernacular Housing and Settlement in Ottoman Palestine, 1858-1918’. In: ABE Journal - oktober 2016
 • Abbas Amanat: Resurrection and Renewal; the Making of the Babi Movement in Iran, 1844-1850 — Ithaca and London 1989
 • Amatu’l-Bahá Ruhiyyih Khanum in samenwerking met John Ferraby: Het Heengaan van Shoghi Effendi — Londen 1958 — vertaling: Yolande Milani
 • Atria Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging
 • Australian War Memorial: foto's No 1 Squadron Australian Flying Corps
 • Nationaal Bahá’í Archief Nederland
 • Bahá’í Community Germany (Ralf Mühlschlegel): foto Huis van Aanbidding Duitsland 1964
 • The Bahá’í Faith - the website of the worldwide Bahá’í community — bahai.org
 • Bahá’í International Community - Representative offices — bic.org
 • Bahá’í News Archive — bahai.works
 • Bahá’í Reference Library — bahai.org/library/
 • Bahá’í World News Service — news.bahai.org
 • H.M. Balyuzi: Edward Granville Browne and the Bahá’í Faith — London 1970
 • H.M. Balyuzi: ‘Abdu’l-Bahá; The Centre of the Covenant of Bahá’u’lláh — Oxford 1971
 • H.M. Balyuzi: Bahá’u’lláh; the King of Glory — Oxford 1980
 • H.M. Balyuzi: Eminent Bahá’ís in the time of Bahá’u’lláh — Oxford 1985
 • Beeldbank Groningen: foto Veendam
 • Het Bestuur: Wat de Nederlandsche Anti-Oorlog Raad doet en gedaan heeft — Den Haag, april 1918
 • Bibliotheek van de Theosofische Vereniging Nederland, Amsterdam (Renger Dijkstra): Van Ginkel
 • Bibliothèque Nationale de France, Gallica
 • Bildarchiv Austria: portretfoto Julia Isbrücker
 • Brooklyn Museum
 • Glenn Cameron & Wendi Momen: A Basic Bahá’í Chronology — Oxford 1996
 • Collectie Nederland: foto Yachtclub
 • Amelia Collins: A Tribute to Shoghi Effendi — Wilmette 1958
 • James West Davidson: A Little History of the United States — New Haven 2015
 • Michael V. Day: Journey to a Mountain; The Story of the Shrine of the Báb, Volume I: 1850-1921 — Oxford 2017
 • Delpher — delpher.nl
 • Devon Heritage Centre (Yvonne Widger): foto Arnold van Ogtrop met camera
 • R.C. Diepen: Voor Volkenbond en Vrede; Nederland en het streven naar een nieuwe wereldorde, 1919-1946. PhD thesis — Amsterdam 1999
 • Digital Commonwealth
 • Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren
 • Madeleine Z. Doty: The Central Organisation for a Durable Peace (1915-1919) Its History, Work and Ideas — Geneva 1945
 • Encyclopaedia Iranica
 • Erfgoed Leiden en Omstreken
 • Esperanto Internationaal Instituut, Den Haag (Ed Borsboom en Els van Dijk): Julia en Jan Isbrücker
 • Europeana Collection
 • Federatie Arbeiders-Esperantisten: Jubileumboek 1911-1936 — Amsterdam 1936
 • Marije Fienieg-Jonkers: Gedigitaliseerde versies van Bahá’í nieuws media van 1955 t/m 2019
 • Carolyn Sparey Fox: Seeking a State of Heaven; The German Templers — Oxford 2018
 • Marzieh Gail: Arches of the Years — Oxford 1991
 • Gemeente-archief Den Haag: foto’s Den Haag
 • Gemeente-archief Rotterdam: foto’s Dunlop en Rotterdam
 • Gemeente-archief Vlissingen: dekkenplan van de Tambora
 • Ugo Giachery: Shoghi Effendi; recollections — Oxford 1973
 • Annemiek de Groot: De Lust tot Last. — Groningen 1993
 • Nico Guns: Koninklijke Rotterdamsche Lloyd; beknopte geschiedenis van een rederij — Zutphen 2004
 • Harvard Library: Digital Collection
 • Wendy Heller: Lidia; the Life of Lidia Zamenhof Daughter of Esperanto — Oxford 1985
 • S. Hofstra: ‘De Nieuwe Religieuze Bewegingen in ons Land’ — In: Mensch en Maatschappij — Groningen 1927
 • Maarten Hurts: Oude Bahá’í-literatuur vanaf 1913
 • Imperial War Museum: foto’s Palestina
 • Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis: Rein Leven Beweging
 • Ruud Jansen: … een kern van broederschap…; 100 jaar Theosofische Vereniging in Nederland, 1897-1997 — Amsterdam 1997
 • Shoghangiz Jawid-Yazdání: Ahmad Yazdání Vredesgezant van Zijne heiligheid ‘Abdu’l-Bahá naar Den Haag in Holland [Farsi] — Los Angeles 2008
 • Joods Historisch Museum (Anton Kras): portretfoto Jo Goudsmit
 • Ruth Kark en Seth J. Frantzman: ‘Consuls, Demography and Land in Palestine: German-Americans in the Haifa Templer Colony.’ In: Zeitschrift des Deutschen Palastina-Vereins - januari 2010
 • Levantine Heritage Foundation
 • Het Leven en de Missie van Bahá’u’lláh — Den Haag 2017
 • The Life of Bahá’u’lláh, a photographic narrative — bahaullah.org
 • Literatuurmuseum (Sjoerd van Faassen): foto’s Maurits Wagenvoort in Teheran
 • Los Angeles Bahá’í Archives Collection: foto Palermo conferentie
 • H.A. Lunshof: Leven zonder demon, een levensschets van Anthony Winkler Prins — Amsterdam 1950
 • Hoda Mahmoudi & Janet A. Khan: A World Without War - ‘Abdu’l-Bahá and the Discourse for Global Peace — Wilmette 2020
 • Geoffry W. Marks [comp.]: Call to Remembrance, Connecting the Heart to Bahá’u’lláh — Wilmette 1992
 • Brendan McNamara en Vincent Flannery: portretfoto’s Dr. William Cormick
 • Metropolitan Museum of Art: foto’s Luigi Pesce
 • Dr. J.H. van Meurs en Mr. H.J. van Meurs: De Volkenbond — Amsterdam 1929
 • Moojan Momen: The Bábí and Bahá’í Religions, 1844-1944; Some Contemporary Western Accounts. — Oxford 1981
 • Museum Rotterdam
 • Nationaal Archief (Nederland)
 • Nationaal Bahá’í Secretariaat: Het Vraagstuk van Universele Vrede - De Tafel aan Den Haag door ‘Abdu’l-Bahá — Den Haag 2014
 • Nationale Geestelijke Raad van de Bahá’ís van Nederland: Het Vraagstuk van Universele Vrede - De Tafel aan Den Haag door ‘Abdu’l-Bahá — Den Haag 1999.
 • Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid: Den Haag, Rotterdam en Zaandam
 • Nederlands Instituut voor Militaire Historie: foto Tambora op zee
 • The Nelson Collection of Qajar Photography: foto’s
 • The New York Public Library - digital collections
 • Noord-Hollands Archief: Overveen
 • Arika Okrent: In the Land of Invented Languages — New York 2010
 • Marc van Oostendorp: Een wereldtaal; de geschiedenis van het Esperanto — Amsterdam 2004
 • R.R. Palmer en Joel Colton: A History of the Modern World — New York 1971
 • Peace Palace Library: internationale conferentie ‘Vrede door Religie’
 • Paul Pearsall: ‘President Wilson and the Bahá’í Connection’ - In: Herald of the South — Canberra 1988
 • Th. C. F. Peppelman: Nog een Vergeten Hoofdstuk; De Vereeniging voor Volkenbond en Vrede, het tijdschrift De Volkenbond en het pacificisme in Nederland van 1925 tot en met 1934 — Groningen 2001
 • Presbyterian Historical Society, Pearl Digital Collection: foto’s Thomas Kirkpatrick, Urúmíyyih
 • Qatar National (Digital) Library
 • Rúhíyyih Rabbani: The Priceless Pearl — London 1969
 • Earl Redman: ‘Abdu’l-Bahá in Their Midst — Oxford 2011
 • M.J. Riemers: Een Vergeten Hoofdstuk; de Nederlandsche Anti-Oorlog Raad en het Nederlands pacifisme tijdens de Eerste Wereldoorlog — Groningen 1995
 • Ronald van Rikxoort en Nico Guns: Rotterdamsche Lloyd; schepen van ‘De Lloyd’ in beeld — Zutphen 2013
 • Room for Diplomacy, catalogue of British embassy and consulate buildings - 1800-2010: kaart Gulhek
 • J.D. Ros: Ter Herinnering aan de Opening van het Gebouw de Ruyterstr. 67, te ’s-Gravenhage op Zondag 24 September 1916 — z.p. 1916
 • Helmut Ruff: ‘Aus der Jugendzeit eines alten Templers; Gottlieb Samuel Ruff (1890-1983). In: Warte des Tempels - 2010
 • Gisbert Schaal (via Wilco Broekhuizen): foto Käthe Braun
 • Lady Sheil: Glimpses of Life and Manners in Persia - London 1856
 • Barbara R. Sims: Traces That Remain, A Pictorial History of the Early Days of the Baha’i Faith Among the Japanese — Japan 1989
 • Peter Smith: A Concise Encyclopedia of the Bahá’í Faith — Oxford 2000
 • Smithsonian Learning Lab: foto’s
 • Spellingswijzer - Bahá’í-gemeenschap Nederland — Den Haag 2002
 • Staatlichen Archive Bayerns - gda.bayern.de: luchtfoto’s Akka en Haifa.
 • Stadsarchief Amsterdam (Bart Schuurman): Theosofische Vereniging
 • Star of the West Archive
 • Stichting Kerdijk Actueel (Wibo Schepels): portretfoto Anna Kerdijk
 • Stichting ‘Koninklijke Rotterdamsche Lloyd’ Erfgoed Centrum
 • Stichting ‘Tinco Lycklama Foundation’
 • Robert H. Stockman: The Bahá’í Faith in America; origins, 1892-1900 — Wilmette 1985
 • Robert H. Stockman: The Bahá’í Faith in America; early expansion, 1900-1912 — Oxford 1995
 • Robert H. Stockman: ‘Abdu’l-Bahá in America — Wilmette 2012
 • Azizu’llah Sulaymani: [zonder titel]. In: Lichten van Leiding [Farsi] — Teheran 1975
 • P.M. Sykes: A History of Persia — London 1915
 • Adam Thiem (via Gerard Groeneveld): foto bombardement Rotterdam
 • Hans Ulrich: De 20ste eeuw in een notendop — Amsterdam 2000
 • C. van Vollenhoven: ‘De Volkenbond en Wij’ — In: De Gids - jaargang 84 (1920) - deel II
 • Jelle & Gity de Vries - Ala’í: Bahá’í History Poster — Rotterdam 1993
 • Jelle de Vries: The Babi Question You Mentioned ... ; The Origins of the Bahá’í Community of the Netherlands, 1844-1962. — Leuven 2002
 • Jelle de Vries: Jamal Effendi and Sayyid Mustafa Rumi in Celebes: The Context of Early Baha’i Missionary Activity in Indonesia — in: Baha’i Studies Review; Volume 14, 2008
 • Jelle de Vries: The Truth-seeking Traveller: A Dutch Zionist’s Interview with ‘Abdu’l-Bahá. — in: Baha’i Studies Review; Volume 17, 2011
 • Vrijmetselarij Museum, Den Haag (Blair Adam Kneppers): foto en info Jacob N. de Jel
 • West Fries Archief
 • Ahmad Yazdání: ‘Verslag van het bezorgen van de Tafel aan Den Haag’ — In: Jaarboek van de Bahá’í Jeugd van Iran [Farsi] — Teheran 1965/1966
 • Ahmad Yazdání: Verslag van het ontstaan en het bezorgen van de Vredestafel aan Den Haag en dienstbaarheid aan de Zaak in Holland en terugkeer naar Iran [Farsi] — Iran 1943
 • M.R. Yazdání: Verslag van de Bezorging van de Vredes Boodschap van Zijne Heiligheid ‘Abdu’l-Bahá; inclusief 70 jaar van Dienstbaarheid van Ahmad Yazdání [Farsi] — Ontario 1990

 

Ga terug naar: Geschiedenis in vogelvlucht