Toelichting

Betoon vreemden dezelfde vriendelijkheid als die u uw trouwe vrienden schenkt.
'Abdu'l-Bahá

 

Beste bezoeker,

De website Bahaigeschiedenis.nl is een non-profit privé initiatief ter gelegenheid van het 200ste geboortejaar van Bahá'u'lláh. Zij is geen officiële woordvoerder, maar wil wel op een waardige wijze betrouwbare (wetenschappelijk verantwoorde) en brede informatie bieden over de geschiedenis en inhoud van het Bahá’í-geloof. Daarin is zij niet de enige, maar in het Nederlandse taalgebied wel een van de weinige. De Bahá’í Geschiedenis Poster uit 1993 diende als inspiratiebron.

Zelfstandig en onbevooroordeeld onderzoek naar de waarheid is een belangrijk bahá’í-uitgangspunt. En hoewel zij graag over hun geschiedenis en idealen spreken en niets liever willen dan zoveel mogelijk medestanders, vermijden bahá’ís bij voorkeur activiteiten of woorden die men als ‘opdringerig’, ‘autoritair’ of ‘belerend’ zou kunnen ervaren. Deze website is daarom gericht op de levensbeschouwelijke doe-het-zelver.

Daarbij dient echter niet vergeten te worden dat bahá’ís ook grote waarde hechten aan overleg, samenwerking en solidariteit. Aarzel dus niet om bij vragen, aanvullingen of opmerkingen contact met ons op te nemen.

De officiële websites van de internationale en nationale Bahá’í-gemeenschap zijn: bahai.org en bahai.nl.

Welkom!
Bahaigeschiedenis.nl - Jelle & Adib

Feedback / Contact

Hebt u vragen, correcties, opmerkingen ...

Bronnen

De website maakte (tot nu toe) gebruik van de volgende bronnen:

 • Bahá'í Gebedenboek — Den Haag 2017
 • Bahá'u'lláh: Bloemlezing uit de Geschriften van Bahá'u'lláh — Den Haag 1979
 • Bahá'u'lláh: De Kitáb-i-Aqdas; Het Heiligste Boek — Den Haag 1997
 • Bahá'u'lláh: De Verborgen Woorden — Den Haag 1994
 • Bahá'u'lláh: Epistle to the Son of the Wolf — Wilmette 1988
 • Bahá'u'lláh: Tafelen van Bahá'u'lláh  — Den Haag 2009
 • 'Abdu'l-Bahá: De Toespraken van 'Abdu'l-Bahá in Parijs — Den Haag 1984
 • 'Abdu’l-Bahá in London; addresses & notes of conversations — London 1987 (1912)
 • 'Abdu'l-Bahá: The Promulgation of Universal Peace — Wilmette 1982
 • 'Abdu'l-Bahá: Selections from the Writings of 'Abdu'l-Bahá — Wilmette 1996
 • Shoghi Effendi: God Schrijdt Voorbij — Den Haag 1983
 • Shoghi Effendi: Letter to the High Commissioner for Palestine — June 1933
 • Shoghi Effendi: The Advent of Divine Justice — Wilmette 1966
 • Shoghi Effendi: The Faith of Bahá'u'lláh; a statement prepared for United Nations Special Palestine Committee — Wilmette 1959 (1947)

 

 • Dr. Youness Afroukhteh: Memoirs of Nine Years in 'Akká — Oxford 2003
 • Ir. K. Alá'í: foto maquette Ontmoetingscentrum 1973
 • Amatu'l-Bahá Ruhiyyih Khanum in samenwerking met John Ferraby: Het Heengaan van Shoghi Effendi — Londen 1958 — vertaling: Yolande Milani
 • Atria Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging
 • Australian War Memorial: foto's No 1 Squadron Australian Flying Corps
 • Nationaal Bahá'í Archief Nederland
 • Bahá‘í Community Germany (Ralf Mühlschlegel): foto Huis van Aanbidding Duitsland 1964
 • The Bahá'í Faith - the website of the worldwide Bahá'í community — bahai.org
 • Bahá'í International Community - Representative offices — bic.org
 • Bahá'í Reference Library — bahai.org/library/
 • H.M. Balyuzi: Bahá’u’lláh; the King of Glory — Oxford 1980
 • Bildarchiv Austria: portretfoto Julia Isbrücker
 • Glenn Cameron & Wendi Momen: A Basic Bahá'í Chronology — Oxford 1996
 • Amelia Collins: A Tribute to Shoghi Effendi — Wilmette 1958
 • Michael V. Day: Journey to a Mountain; The Story of the Shrine of the Báb, Volume I: 1850-1921 — Oxford 2017
 • Delpher — delpher.nl
 • Devon Heritage Centre (Yvonne Widger): foto Arnold van Ogtrop met camera
 • Carolyn Sparey Fox: Seeking a State of Heaven; The German Templers — Oxford 2018
 • Gemeente-archief Den Haag: foto's Den Haag
 • Gemeente-archief Rotterdam: foto's Dunlop en Rotterdam
 • Gemeente-archief Vlissingen: dekplan van de Tambora
 • Ugo Giachery: Shoghi Effendi; recollections — Oxford 1973
 • Imperial War Museum: foto's Palestina
 • Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis: Rein Leven Beweging
 • Joods Historisch Museum (Anton Kras): portretfoto Jo Goudsmit
 • Stichting Kerdijk Actueel (Wibo Schepels): portretfoto Anna Kerdijk
 • Het Leven en de Missie van Bahá'u'lláh — Den Haag 2017
 • The Life of Bahá'u'lláh, a photographic narrative — bahaullah.org
 • Literatuurmuseum (Sjoerd van Faassen): foto's Maurits Wagenvoort in Teheran
 • Brendan McNamara en Vincent Flannery: portretfoto's Dr. William Cormick
 • Moojan Momen: The Bábí and Bahá’í Religions, 1844-1944; Some Contemporary Western Accounts. — Oxford 1981
 • Nationaal Archief (Nederland)
 • Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid: Den Haag, Rotterdam en Zaandam
 • Nederlands Instituut voor Militaire Historie: foto Tambora op zee
 • Noord-Hollands Archief: Overveen
 • Arika Okrent: In the Land of Invented Languages - New York 2010
 • Peace Palace Library: internationale conferentie 'Vrede door Religie'
 • Rúhíyyih Rabbani: The Priceless Pearl — London 1969
 • Earl Redman: ‘Abdu’l-Bahá in Their Midst — Oxford 2011
 • Gisbert Schaal (via Wilco Broekhuizen): foto Käthe Braun
 • Barbara R. Sims: Traces That Remain, A Pictorial History of the Early Days of the Baha'i Faith Among the Japanese — Japan 1989
 • Peter Smith: A Concise Encyclopedia of the Bahá'í Faith — Oxford 2000
 • Staatlichen Archive Bayerns - gda.bayern.de: luchtfoto's Akka en Haifa.
 • Star of the West Archive
 • Robert H. Stockman: The Bahá’í Faith in America; origins, 1892-1900 — Wilmette 1985
 • Robert H. Stockman: The Bahá’í Faith in America; early expansion, 1900-1912 — Oxford 1995
 • Robert H. Stockman: ‘Abdu’l-Bahá in America — Wilmette 2012
 • Jelle & Gity de Vries - Ala'i: Bahá'í History Poster — Rotterdam 1993
 • Jelle de Vries: The Babi Question You Mentioned ... ; The Origins of the Bahá'í Community of the Netherlands, 1844-1962. — Leuven 2002
 • Jelle de Vries: Jamal Effendi and Sayyid Mustafa Rumi in Celebes: The Context of Early Baha'i Missionary Activity in Indonesia — in: Baha'i Studies Review; Volume 14, 2008
 • Jelle de Vries: The Truth-seeking Traveller: A Dutch Zionist's Interview with 'Abdu'l-Bahá. — in: Baha'i Studies Review; Volume 17, 2011

Copyright - Privacy - Terms of Use - Disclaimer

Copyright - All material on this website, including but not limited to, text, photographs, images, illustrations, maps, audio clips, and video clips (“Content”) is protected by copyrights, trademarks, and other intellectual property rights.

Privacy - Visitors to this Website are not tracked, except to produce aggregate statistical data which does not identify individual users. Where cookies are used to provide essential functionality, these are not used to track use of the website or to store personally-identifiable information. Steps have been taken to secure all information collected from unauthorized access, use or disclosure. Please note that this website may include links to websites with different privacy policies.

Terms of Use - All rights reserved. The content or any part of it may not be reproduced or used in any manner whatsoever without the express written permission of Bahaigeschiedenis.nl (Jelle & Adib). For the references listed above (“bronnen”) please contact the original authors or copyright holders.

Disclaimer - Bahaigeschiedenis.nl (Jelle & Adib) shall not be be responsible for any loss or liable to any person or organization for any direct, incidental, consequential, indirect, or punitive damages that may result from access to or use of the Content.

These conditions may be revised at any time without notice. Last updated March 22, 2018.

Bahaigeschiedenis.nl - Jelle & Adib

Contact Bahaigeschiedenis.nl

Ornament in de tuin van Bahjí

Ga terug naar: Geschiedenis in vogelvlucht