George Nypels tussen Akka en Haifa

George Nypels

George Nypels

George Nypels (1885-1977), de dan al bekende ‘reiscorrespondent’ van het Algemeen Handelsblad, maakt in april 1926 een reis van Syrië naar Palestina. Zijn verslag verschijnt in juli in de krant.

— “Eerst wanneer we Akko […] rechts hebben laten liggen en we op het prachtige strand van de baai tussen deze stad en Haifa gekomen zijn, kan de chauffeur vol gas geven en gaat het in razende vaart over dit steeds door de golfslag (eb en vloed kent de Middellandse Zee haast niet) vochtig en hard gehouden strand van fijn zand, dat door de Nijl in zee en door de stroom en de wind hierheen gevoerd wordt. Dit binnenrijden van Palestina, met achteruit de prachtige oude wallen van de zeevesting Akko, vooruit de hoge Karmel, God’s berg, aan welks voet Haifa ligt, rechts de mooie baai en links de duinen met hier en daar moeras vol hoge dadelpalmen […] is een lust en heel de lange reis in een volgepakte auto van Beiroet tot hier waard.
’s Avonds, als de zon bloedrood ondergegaan is in de zee […] is het heerlijk op het strand tussen Akko en Haifa. Dan kan men zich slecht voorstellen, dat deze half cirkelvormige zandstrook van 17 km, die zo glad is, dat men zelfs nooit een weg tussen beide steden aanlegde, eens er uit zal zien, als twaalf jaar geleden, om precies te zijn op 14 februari 1914, geprofeteerd werd door de laatste der Syro-Palestinensische profeten, door Sir Abbas Effendi Abdoel Baha, (d.i. de Dienaar van de Glorierijke) in 1919 door koning George V benoemd tot ridder in de Most Excellent Order of the British Empire, de chef van de sekte der Bahaïsten, die gestorven is te Akko en begraven, werd te Haifa in november 1921; een profetie, die zeker allen zal interesseren die Palestina kennen of er belangen hebben: — ‘In de toekomst zal de afstand tussen Akko en Haifa bebouwd worden en de twee steden zullen elkaar ontmoeten en de handen ineen slaan, waarna ze de uiteinden zullen worden, van één machtig metropolis. Zoals ik het thans zie, zal het een der eerste steden van de wereld worden. Deze halfcirkelvormige baai zal een der mooiste havens worden, waarin schepen van alle natiën toevlucht zullen zoeken. De grote schepen van alle volkeren zullen naar deze haven komen, op hun dekken duizenden mannen en vrouwen uit alle werelddelen aanbrengend. De berg en de vlakte zullen met de meest moderne gebouwen en paleizen bezaaid worden. Industrieën zullen gevestigd verschillende inrichtingen van philanthropische aard gesticht worden. De bloem der beschaving en cultuur van alle naties zal hier gebracht worden om tezamen de weg te bereiden voor de broederschap der mensen. Prachtige tuinen, boomgaarden, en parken zullen overal aangelegd worden. ‘s-Nachts zal deze grote stad elektrisch verlicht zijn en de hele haven van Akko tot Haifa zal één geïllumineerd pad zijn. Sterke zoeklichten zullen op beide uiteinden van de berg Karmel geplaatst worden om de schepen te leiden. De berg Karmel zelf zal van de top tot de voet gedompeld worden in een zee van licht. Iemand, die op de top van de Karmel staat, en de passagiers op de stoomboten, die binnenvaren, zullen het prachtigste en meest majestueuze schouwspel van de hele wereld zien’.” —

— George Nypels

George Nypels

‘De berg Karmel zelf zal van de top tot de voet gedompeld worden in een zee van licht.’

George Nypels

‘Prachtige tuinen, boomgaarden, en parken zullen overal aangelegd worden.’

Bronnen — Algemeen Handelsblad 17 juli 1926; Star of the West 28 april 1918, pagina 29

Lees ook: Historische foto's van het Mausoleum van de Báb

Ga terug naar: Nederlandse geschiedenis