Naw-Ruz

Naw-Rúz

Nieuwjaar

Naw-Rúz is de eerste dag van het nieuwe Bahá’í-jaar. Deze dag valt samen met de lente-equinox op het noordelijk halfrond, die meestal plaatsvindt op 21 maart. Bahá’u’lláh legt uit dat deze feestdag gevierd dient te worden op juist díe dag waarop de zon het lentepunt bereikt, zelfs als dit één minuut voor zonsondergang plaatsvindt. Daarom kan Naw-Rúz op 20, 21 of 22 maart vallen, afhankelijk van het tijdstip van de equinox.

De equinox is het tijdstip dat de zon loodrecht boven de evenaar staat. Zo’n moment doet zich tweemaal per jaar voor, namelijk bij het begin van de lente en bij het begin van de herfst (op het noordelijk halfrond). Dag en nacht zijn op dat tijdstip even lang; het woord ‘equinox’ is dan ook afgeleid van het Latijnse ‘aequinoctium’ dat ‘gelijke nacht’ of ‘nachtevening’ betekent.

De Behoeder heeft verklaard dat de wereldwijde toepassing van de wet betreffende de tijdsbepaling van Naw-Rúz vereist dat er één bepaalde plek op aarde wordt gekozen die zal dienen als standaard voor het vaststellen van het tijdstip van het lentepunt. Hij heeft ook aangegeven dat de keuze van deze plek overgelaten wordt aan de beslissing van het Universele Huis van Gerechtigheid. In 2014 besloot het Huis dat Teheran, de geboorteplaats van Bahá’u’lláh, die plek is.

Naw-Rúz heeft zijn oorsprong in het klassieke Zoroastrische Iran en wordt tot op de dag van vandaag gevierd als een cultureel festival door Iraniërs van alle religieuze achtergronden. In aanvulling op de viering door Iraniërs en leden van de Iraanse diaspora, heeft de viering van Naw-Rúz zich ook uitgebreid naar vele andere delen van de wereld.

Naw-Rúz, wat ‘Nieuwe Dag’ betekent, is een tijd van vreugde en feest, het einde van de winterse duisternis, de terugkeer van het licht en het opnieuw ontwaken van de natuur; een dag van vernieuwing en hoop. Voor baha’is markeert Naw-Rúz tevens het einde van de vastenperiode.

Bronnen — Kitáb-i-Aqdas (Heiligste Boek): noot 26; Universele Huis van Gerechtigheid aan de Baha’is van de Wereld, brief 10 juli 2014

Lees ook: Vasten

Ga terug naar: Bahá’í Heilige Dagen