Stay-at-home expo

Stay at home expo

mei 2020

WELKOM OP DE STAY-AT-HOME EXPO — Nu de corona-virus pandemie ons dwingt tot quarantaine, thuisblijven en de anderhalve-meter-samenleving wil bahaigeschiedenis.nl graag een poging doen om van deze struikelblokken evenzovele opstapjes naar vooruitgang te maken. Afgelopen januari ontstond het idee om de geschiedenis via een tentoonstelling tastbaar te maken door middel van historische foto’s, boeken en objecten. Omdat dit in de huidige omstandigheden niet kan, is bahaigeschiedenis.nl blij u de mogelijkheid te kunnen bieden om een deel van haar collectie online te bezoeken.

De start van deze tentoonstelling valt samen met de 100-ste verjaardag van de komst van Ahmad Yazdání en ‘Alí-Muhammad Ibn-i-Asdaq naar ons land. Deze twee Perzische bahá’ís brachten in mei 1920 niet alleen ‘Abdu’l-Bahá’s Brief aan de Centrale Organisatie voor een Duurzame Vrede naar Den Haag, maar presenteerden bovendien als eersten de bahá’í visie en idealen op bijeenkomsten in plaatsen als Rotterdam, Aalsmeer, Haarlem, Overveen, Zaandam, Laren, Blaricum …

Duik in de Stay-at-home Expo, verdiep u in de geschiedenis en vergeet ondertussen niet wat het Universele Huis van Gerechtigheid ons in maart schreef: — ‘De mensheid zal uiteindelijk deze beproeving doorstaan en met meer inzicht te boven komen …’

1845, 15 december

Eerste Nederlandse krantenbericht over de opkomst van een ‘nieuwe sekte’ in Perzië. Het nieuws verschijnt nog geen twee jaar nadat Siyyid ‘Alí-Muhammad Zich bekend had gemaakt als de Báb. Lees: Vroege verwijzing

1865

Les Religions et les Philosophies dans l’Asie Centrale van de Franse diplomaat Joseph Arthur Compte de Gobineau. Dit boek maakt als eerste het ‘Babisme’ bekend in Europa. Lees: Babisme

c.1870

Gietijzeren deurklopper gemaakt in Victoriaans Engeland. Elke pelgrim die een bezoek brengt aan het Landhuis van Bahjí passeert dit zware helder blauw geverfde ornament. Bekijk: Historische foto's van Bahjí

1872-1875

Vierdelig verslag van jonkheer Tinco Lycklama à Nijeholt’s reis naar Perzië en het Heilige Land. De auteur is de eerste Nederlander (en Fries) die schrijft over het ‘Babisme’. Lees: Tinco Lycklama à Nijeholt

1891, 12 april

Brief waarmee de Nederlandse expat Johan Collignon (rechts) zijn consul-generaal te Teheran informeert over de vervolging van bahá’ís in Isfahan. Lees: Johan Collignon in Isfahan

1893, oktober

Eerste Nederlandstalige weten-schappelijke beschrijving van het Bahá’í Geloof door prof. Jan de Goeje. Het artikel bevat ook een vertaling van prof. Edward Browne’s penportret van Bahá’u’lláh. Lees: De Gids

1905, maart

Foto van de Nederlandse schrijver Maurits Wagenvoort, genomen tijdens een van diens bezoeken aan bahá’ís in Teheran. Lees: Wagenvoort ontmoet bahá’ís en bekijk: Wagenvoort in kleur

c.1908

Prentbriefkaart uit de winkel van Cornelis Prins in Teheran. In 1891 was deze Nederlandse immigrant bahá’ís te hulp gekomen bij vervolgingen in Yazd. Lees: Cornelis Prins verleent hulp

1912, 19 april

U.S. quarter dollar. Een van de zilveren munten zoals ‘Abdu’l-Bahá die uitdeelt bij Zijn bezoek aan de daklozen-opvang van de Bowary Mission in New York. Lees: Kleine stukjes geluk

1913

Eerste Nederlandstalige brochure over de ‘Bahaï-Beweging’. Het als ‘resumé’ bedoelde werkje toont de lezer voor het eerst een portret van ‘Abdu’l-Bahá. Bekijk: Eerste brochure

1920

Minimum Program van de Centrale Organisatie voor een Duurzame Vrede. In reactie op dit initiatief schrijft ‘Abdu’l-Bahá Zijn Tafel aan Den Haag. Lees: De reis van ‘Abdu’l-Bahá’s Tafel aan Den Haag

1920

Exemplaar van de opvouwbare en draagbare schrijfmachine waarmee Shoghi Effendi werd gefotografeerd en die te zien is in zijn biografie The Priceless Pearl. Lees: Een opvouwbare typemachine

1920

Dekkenplan van de Tambora, de mailboot van de Rotterdamsche Lloyd die de twee afgevaardigden van ‘Abdu’l-Bahá van Port Said naar Rotterdam brengt. Bekijk: Mailboot Tambora

1930, juli - 1931, januari

Het type camera dat de Australische fotograaf Effie Baker gebruikt bij haar foto-expeditie in Perzië ten behoeve van Shoghi Effendi’s vertaling van The Dawn Breakers. Lees: De camera van Effie Baker

1955

Nationaal Bahá’í Centrum in Den Haag. Het pand kan dankzij de financiële steun van de Amerikaanse Hand-van-de-Zaak Amelia Collins worden aangeschaft.

1962, 28-29 april

Foto van de eerste Nationale Bahá’í Conventie. Dankzij deze pioniers, waaronder een groot aantal uit de bakermat van het Geloof, ontstaat de Nederlandse Bahá’í-gemeenschap.